Taš-ka

Škola pre všetkých, ktorí vedú alebo chcú pomáhať pri vedení spoločenstva vo svojej 201211231346_bible-studyfarnosti a ohlasovať Božiu lásku.

Taš-ka trvá 14 víkendov (8 víkendov I-kurzu + 6 víkendov tradičnej animátoskej prípravy) počas dvoch rokov a jeden praktický týždeň v lete.
Ta-ška dvojročný komplexný výchovno-vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä detských a mládežníckych skupín a spoločenstiev.
Cieľom animátorskej školy je formácia mladých ľudí v zrelých kresťanov schopných slúžiť. Animátorská škola patrí medzi dlhodobé systémy prípravy laikov na plnenie ich poslania v Cirkvi.
Základné piliere:
  • duchovný rast: Animátorská škola učí mladých ľudí viesť druhých, no taktiež rozvíjať a udržať si vlastný hlboký  duchovný život a vzťah so živým Bohom;
  • formácia a vzdelávanie: dôsledná formácia, tak vo veciach viery (ako podávať evanjelium rovesníkom), ako aj v animátorských zručnostiach;
  • zážitok spoločenstva: Animátorská škola nie len vzdeláva mladých ľudí o spoločenstve, ale im umožňuje ho aj naplno prežívať. Animátor neprináša do farnosti len vedomosti, ale aj skúsenosť.
Metodicky kurz zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Absolventi animátorskej školy získajú po splnení určených podmienok certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Konferenciou biskupov Slovenska.
Kurz je určený pre odhodlaných ľudí starší ako 17 rokov a realizuje sa v Diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách. Ide o pravidelné víkendové stretnutia, ktoré sú raz za mesiac a jedno týždňové stretnutie počas letných prázdnin.

 

I-kurz a TAŠ-ka: Ako spolu súvisia?
I-kurz je prvým ročníkom Trnavskej animátorskej školy (TAŠ-ky). Zároveň je zostavený tak, aby dokázal byť samostatným kurzom, ktorý je možné absolvovať aj bez priameho pokračovania do druhého ročníka TAŠ-ky. Akoby prvý ročník TAŠ-ky bol akousi podmnožinou, ktorá do TAŠ-ky patrí, ale keď ju vyberieme, dokáže existovať aj samostatne.
Účastníci teda môžu byť dvojakí. Prví sú tí, ktorí chcú absolvovať celú TAŠ-ku v dvoch ročníkoch. Pre tých je I-kurz prirodzenou súčasťou TAŠ-ky, riadnym prvým ročníkom, len má zaujímavý osobitný názov. Po I-kurze normálne pokračujú týždňovkou a druhým ročníkom.
Druhí sú tí, ktorí chcú I-kurz prežiť ako samostatný kurz, bez prepojenia na TAŠ-ku. Absolvujú ho spoločne s TAŠ-kármi, ale po roku kurz pre nich končí a nemusia pokračovať ďalej. Na konci kurzu nedostávajú žiadny certifikát; na získanie certifikátu pre prácu s mládežou treba absolvovať plné dva roky TAŠ-ky. Zaujímavosťou však je, že aj tí, ktorí si chcú prejsť len I-kurz, vlastne spĺňajú všetky podmienky absolvovania prvého ročníka TAŠ-ky. Takže ak by si na konci I-kurzu rozmysleli, že by chceli dokončiť celú TAŠ-ku, je bez problémov možné pokračovať.
V skutočnosti sa z praktických dôvodov I-kurz samostatne nerobí. Po skončení roku I-kurzu TAŠ-ka tím dokončí s TAŠ-kármi druhý ročník a až potom otvorí ďalší ročník I-kurzu, ako prvý ročník ďalšej TAŠ-ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *